Ծառայություններ / Սպասարկման և շահագործման աշխատանքներ

«Ճանապարհ» ընկերությունը իրականացնում է ավտոմոբիլային ճանապարհների, տրանսպորտային թունելների և կամուրջների սպասարկման և շահագործման աշխատանքներ: