Արտադրություն / Ցեմենտբետոնե խառնուրդ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն ծավալում է տարբեր մակնիշի ցեմենտբետոնե խառնուրդների արտադրություն: Բավարարելով ամենախստապահանջ պատվիրատուի պահանջները` 52 մ3/ժամ բարձր արտադրողականություն ունեցող գործարանը կարճ ժամանակահատվածում կապահովի որակյալ ցեմենտբետոնե խառնուրդով: Ցեմենտբետոնե խառնուրդի փոխադրման աշխատանքներն իրականացվում են 4 մ3 տարողությամբ (КАМАЗ) և 13 մ3 տարողությամբ (MAN SOVFG) մակնիշների մեքենաների միջոցով: