Արտադրություն / Ասֆալտբետոնե խառնուրդ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է ցանկացած մակնիշի ասֆալտբետոնե խառնուրդների արտադրություն` 100տ/ժամ բարձր արտադրողականություն ունեցող գործարանում: Օգտագործվող հումքը և ասֆալտբետոնե խառնուրդը, մշտապես ենթարկելով լաբորատոր փորձարկումների, մենք ապահովում ենք ստանդարտներին  համապատասխան  որակյալ արտադրություն: