Շինարարություն / Քաղաքաշինական և արտադրական կառույցներ

«Ճանապարհ» ընկերության գործունեությունն ընդգրկում է նաև քաղաքաշինական և արտադրական օբյեկտների կառուցման աշխատանքներ: Մասնագիտական հզոր ներուժը և տեխնիկական ռեսուրսները հնարավորություն են տալիս իրականացնել ցանկացած տիպի կառույցների շինարարություն: