Շինարարություն / Թունելներ և կամուրջներ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է թունելների կառուցման և վերանորոգման, ինչպես նաև` նրանց սպասարկման և շահագործման աշխատանքներ: Ընկերության մարդկային ներուժը, փորձառությունը և տեխնիկական հագեցվածությունը երաշխավորում են որակյալ և արդյունավետ շինարարություն: Ոլորտում աննախադեպ էր «Ճանապարհ» ընկերության կողմից կիրառված «միջուկի և կալոտայի (75%)» էքսկավատորով (CAT-330L) հանման եղանակը, որի վերաբերյալ անդրադարձ կատարվեց «Մետրո և թունելներ» միջազգային մասնագիտացված ամսագրում:

«Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է նաև կամուրջների կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ: