Նորություններ

Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներ Աճառյան և Մյասնիկյան փողոցներում
25.06.2012

Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներ Աճառյան և Մյասնիկյան փողոցներում

Ճանապարհ Ընկերությունը իրականացնում է Երևան քաղաքի Աճառյան և Մյասնիկյան փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Կատարվում են`

  • գոյություն ունեցող ասֆալտ-բետոնե ծածկի ֆրեզում,
  • դիտահորերի և անձրևընդունիչների բարձրավում,
  • առանձին տեղամասերում նոր եզրաքարերի տեղադրում,
  • անհրաժեշտ տեղամասերում հարթեցնող շերտի տեղադրում,
  • ասֆալտ-բետոնե ծածկի տեղադրում և խտացում: